• C'est ici! Situation du bivouac
  • Réservez votre séjour Tarifs et dispos

VERKOOPVOORWAARDEN

Geldig vanaf 1 januari 2021.

PREAMBULE

Bivouac nature stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat haar commerciële documenten, en in het bijzonder de prospectussen, advertenties, catalogi, zo getrouw mogelijk zijn aan de aangeboden diensten. Het is echter mogelijk dat de perceptie van de klant van de fotografische weergave van de diensten niet exact overeenkomt met de diensten zelf. Hun roeping is dus in wezen informatief.

ALGEMENE VOORDELEN

De beschrijving, de definitie van de seizoenen, de minimum huurperiodes alsook de periodes, de huurperiodes verschijnen op de Bivouac nature website: www.bivouac-nature.com

De prijzen zijn te raadplegen op ons reserveringsgebied door de gewenste verblijfsdata in te voeren. De huurprijs is inclusief de huur van de accommodatie of de staanplaats, het aantal personen (afhankelijk van de capaciteit), kosten (water, gas, elektriciteit), een voertuig, toegang tot receptiediensten en activiteiten aangeboden op het bivak.

BOEKEN

De klant kan zijn reserveringsaanvraag doen via de online reserveringsruimte op de website: www.bivouac-nature.com

Bivouac nature vestigt de aandacht van de klant op het feit dat, ongeacht het gekozen kanaal, de reservering pas van kracht wordt nadat de schriftelijke bevestiging van de reservering is verzonden door Bivouac nature per e-mail (en op verzoek per post), na ontvangst van het verschuldigde bedrag. voor de aanbetaling en eventuele administratiekosten en eventuele abonnementskosten van de annuleringsverzekering. Deze schriftelijke reserveringsbevestiging bevat de details van de reservering gemaakt door de klant, evenals alle informatie met betrekking tot zijn verblijf. De reservering van een verblijf wordt daarom pas van kracht met de instemming van Bivouac nature, na bevestiging door onze diensten en ofwel na ontvangst van het naar behoren ingevulde en ondertekende contract; of na acceptatie van de algemene verkoopvoorwaarden bij het online boeken.

Alle reserveringen moeten vergezeld gaan van een betaling inclusief:

een aanbetaling, bepaald volgens het type verblijf dat geboekt is, het tarief van de laatste afhankelijk van de datum van reservering, tussen 50% en 100% van het totale bedrag van het verblijf (alleen verhuur of verhuur met opties);
aanvraagkosten ;
eventuele abonnementskosten voor een annuleringsverzekering.

Voor online reserveringen op ons reserveringsgebied, wordt de aanbetaling of het gehele verblijf gedaan na validatie van uw reserveringsaanvraag door onze diensten.

Reserveringen binden Bivouac Nature pas aan haar klanten als Bivouac Nature deze accepteert. Het staat Bivouac nature vrij om een ​​reserveringsaanvraag te valideren of te weigeren, afhankelijk van de beschikbaarheid en in het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de gemaakte reservering kunnen beïnvloeden. Bivak Nature biedt gezinsvakanties in traditionele zin. De accommodaties zijn speciaal voor dit doel ontworpen. Bivouac nature behoudt zich het recht voor om elke reservering te weigeren die in strijd zou zijn met dit principe of die zou proberen om te leiden.

Door een online reservering te maken, erkent de klant deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden.

GEEN HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig artikel L. 221-28 12 ° van de consumentenwet is het herroepingsrecht niet van toepassing op logiesdiensten die op een datum of in een bepaalde periode worden aangeboden.

PRIJZEN

De prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW volgens het tarief dat van kracht was op het moment van drukken.

Evolutie: prijzen zijn dynamisch en kunnen in de loop van het seizoen veranderen. Bivouac nature kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor een verschil in prijs tussen twee verblijven geboekt voor dezelfde periode. De aangegeven prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW volgens het tarief dat van kracht is op het moment van de reserveringsdatum van het verblijf.

De totale prijs van het verblijf is inclusief de huurprijs van de huuraccommodatie of van de gekozen aanvullende diensten, de reserveringskosten en een eventuele annuleringsverzekering. Deze totaalprijs wordt aangegeven voorafgaand aan de validatie van de reservering van zijn verblijf door de klant, ongeacht of de reservering wordt gemaakt op de Bivouac nature website of via een ander reserveringskanaal. Elke wijziging of wijziging van het tarief, evenals elke wijziging in de belastingen die van toepassing zijn op het verblijf, op de factuurdatum, kunnen worden weerspiegeld in de prijs van het verblijf.

Belastingen: de toeristenbelasting die namens de gemeente wordt geïnd, is verschuldigd. Het is niet inbegrepen in de weergegeven prijzen.

Het bedrag, bepaald per persoon en per dag, kan gedurende het jaar veranderen.

BLIJVEN

Aankomst- en vertrektijden

Verhuur en staanplaatsen zijn beschikbaar tussen 16.00 uur en 19.00 uur op de dag van aankomst.
Verhuur en staanplaatsen moeten op de dag van vertrek voor 10.00 uur worden verlaten.

Voor elk vertraagd vertrek kan er een extra dag in rekening worden gebracht.

elementair tegen de prijs van de geldende nacht.

Klantverantwoordelijkheid: het is aan de klant om ervoor te zorgen. De klant is verantwoordelijk voor het toezicht op zijn persoonlijke bezittingen (fietsen, enz.). Bivouac nature wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van een incident waarbij de burgerlijke aansprakelijkheid van de klant betrokken is.

Alle klanten moeten de bepalingen van het interne reglement naleven. Iedere gerechtigde is verantwoordelijk voor de overlast en overlast veroorzaakt door de mensen die bij hem verblijven of hem bezoeken.

Locatie: de toewijzing van het gehuurde of de locatie gebeurt zonder onderscheid in de volgorde waarin de reserveringen worden vastgelegd. De directie kan op geen enkele wijze garanderen dat de door de kampeerder aangevraagde plaats of verhuur aan hem zal worden toegewezen.

Overdracht, onderverhuur: elk huurcontract is persoonlijk en niet overdraagbaar. De accommodatie of de staanplaats mag in geen geval worden overgedragen of onderverhuurd.

Accommodatiecapaciteit: de huur of staanplaats heeft een beperkte accommodatiecapaciteit. Het aantal mensen dat arriveert voor een verblijf mag de capaciteit van de accommodatie niet overschrijden (zie beschrijving van de huur); een baby of een kind wordt als persoon geteld. Elke overschrijding zonder de instemming van het management zou resulteren in de beëindiging van het contract zonder aanleiding te geven tot schadevergoeding.

Parkeren: voor elk extra voertuig is de klant een parkeerbelasting verschuldigd: € 5 per dag en per voertuig.

Vrijetijdsactiviteiten: elke gratis of betaalde activiteit die in onze brochure of op onze website of in een e-mail wordt vermeld, kan onder bepaalde omstandigheden bij aankomst op de site worden gewijzigd of geannuleerd. Als zodanig kan onze verantwoordelijkheid niet worden aangegaan. Met betrekking tot de gratis activiteiten en / of entertainment die op de site worden aangeboden, kan de klant geen aanspraak maken op enige compenserende compensatie op de prijs van zijn verblijf in geval van annulering of wijziging.

Prijzen en belastingen: elke wijziging of wijziging van het tarief, evenals elke wijziging in de belastingen die van toepassing zijn op uw verblijf, op de factuurdatum, kunnen worden weerspiegeld in de prijs van uw verblijf.

VERBLIJF IN HUURACCOMMODATIE

Diensten: al onze accommodaties zijn uitgerust volgens de beschrijving op de website en op de inventaris die bij aankomst aan de klant wordt gegeven.

Elektriciteit wordt geleverd door zonnepanelen. Deze apparatuur kan alleen verlichting bieden in hutten, Canadese tenten en safaritenten.

De verhuur is rookvrij. Lakens, handdoeken en theedoeken zijn niet bij de huur inbegrepen.

Inventaris en inventaris: de woonruimte dient in perfecte staat te worden hersteld en de inventaris kan bij vertrek worden gecontroleerd. Elk gebroken of beschadigd voorwerp is de verantwoordelijkheid van de klant, evenals de restauratie van het pand als dit nodig blijkt. De borg wordt aan het einde van uw verblijf gerestitueerd, na aftrek van enige vergoeding voor eventuele schade die is geconstateerd tijdens het uitchecken.

Schoonmaak: de accommodatie moet in perfecte staat worden achtergelaten. Als de persoon die verantwoordelijk is voor de uitgangsinventaris op het moment van vertrek van mening is dat er niet is schoongemaakt, kunnen er schoonmaakkosten in rekening worden gebracht naast of ingehouden op de borgsom (tegen de prijs van de schoonmaakkosten die van kracht zijn op de datum van verblijf verhoogd met 25%).

Waarborgsom: voor elk verblijf in een huuraccommodatie wordt bij aankomst een waarborgsom van € 400, – gevraagd. U kunt betalen met een cheque, contant geld of met een creditcard. Deze laatste wordt op de dag van vertrek volledig geretourneerd of uiterlijk binnen 30 dagen na een bevredigende inventaris van de inrichting.

Anders wordt het volgende in mindering gebracht op de borgsom: de waarde van de ontbrekende items, eventueel een forfaitaire schoonmaakvergoeding (tegen de prijs van de schoonmaakkosten die van kracht zijn op de datum van het verblijf, verhoogd met 25%) voor faciliteiten onvoldoende schoongemaakt en de hoeveelheid reparaties bij schade veroorzaakt door de bewoner.

In geval van schade die groter is dan het bedrag dat als waarborg is betaald, kan het management een financiële aanvulling vragen tot wat het nodig acht voor de verandering of reparatie van beschadigde goederen.

VERBLIJF OP EEN CAMPING

Bivak Nature biedt de klant alleen kale staanplaatsen voor individuele tenten, die plaats bieden aan maximaal 4 personen. Er is geen elektrische aansluiting mogelijk.

Het basispakket geeft gratis toegang tot gezondheids- en opvangvoorzieningen en tot de activiteiten die gratis op de site worden aangeboden. Om veiligheidsredenen mag het aantal mensen dat voor een verblijf arriveert de capaciteit van de camping niet overschrijden.

De prijs van de locatie: dit is een vaste prijs per nacht bewoning voor het betreffende type locatie. Het basispakket omvat een installatie voor 1 of 2 personen en een voertuig.

Supplement: mensen

extra (volwassenen of kinderen), extra tent op de staanplaats of extra voertuig zijn onderhevig aan extra dagelijkse kosten.

REGLEMENT

Geaccepteerde betalingsmethoden: betaling voor uw verblijf kan geschieden via verkoop op afstand, creditcard, bankoverschrijving, ANCV-vakantiecheques (aangetekend verzonden met ontvangstbevestiging), natuurgeschenkbon Bivouac (aangetekend verzonden met ontvangstbevestiging), check in euro’s tot 60 dagen voor de aankomstdatum op het adres: Bivouac nature – Lieu-dit Graousse – 30270 Saint Jean du Gard – Frankrijk. Houd er echter rekening mee dat cheques niet worden geaccepteerd als de klant eenmaal is aangekomen.

Cadeaubon Nature Bivouac: zie Algemene gebruiksvoorwaarden.

Reserveringskosten: 20 €

Aanbetaling: 50% van het totale bedrag van het verblijf moet worden betaald om de reservering te valideren.

Betaling van het verblijf: het saldo van het verblijf moet worden betaald, zonder aanmaning van ons, 60 dagen voor de geplande aankomstdatum van de huur of op de dag van aankomst wanneer de klant niet heeft geboekt. Bij gebreke van volledige betaling op de afgesproken datum, heeft Bivouac Nature het recht te veronderstellen dat de klant zijn reservering heeft geannuleerd en de reeds betaalde bedragen behoudt.

Verblijfsduur: de klant die het contract ondertekent dat voor bepaalde tijd is gesloten, kan in geen geval een beroep doen op enig recht om aan het einde van het verblijf in het pand te blijven.

VERTRAAGDE OF UITGESTELDE AANKOMST EN VROEG VERTREK

Bij verlate aankomst, tussen 19.00 uur en 21.00 uur, op de datum voorzien in het huurcontract, dient de klant de receptie van Bivouac nature op de hoogte te brengen om het team op de hoogte te houden en aldus hun aankomst te bevestigen. . Er wordt dan een vast tarief van 50 € toegepast. Aankomst is niet meer mogelijk na 21.00 uur.

Na 21.00 uur, in geval van no-show van de klant en bij afwezigheid van een informatiebericht van deze laatste met vermelding van een uitgestelde aankomstdatum, zal Bivouac Nature overwegen dat de klant zijn verblijf annuleert. De accommodatie komt dan onmiddellijk beschikbaar en volledige betaling voor de diensten blijft vereist.

Bij vroegtijdig vertrek in een huuraccommodatie wordt geen korting verleend (zie vergoedingsmogelijkheden annuleringsverzekering).

WEER

Weersomstandigheden (regen, hitte enz.) Kunnen compensatie niet rechtvaardigen. Elke onderbreking of annulering van een verblijf op grond van slecht weer geeft geen recht op enige financiële compensatie.

WIJZIGING VAN VERBLIJF

U heeft de mogelijkheid om tijdens hetzelfde seizoen de data of de samenstelling van uw verblijf aan te passen aan onze beschikbaarheid. Deze wijziging moet minstens 14 dagen voor aanvang van het eerste verblijf schriftelijk (e-mail of brief) worden aangevraagd om te worden gevalideerd.

Let op: elke wijziging van data of type accommodatie wordt beschouwd als een wijziging van het verblijf.

Wijzigingskosten: voor elk wijzigingsverzoek worden verwerkingskosten van € 15 in rekening gebracht.

Reserves

Een verblijf kan worden uitgesteld afhankelijk van beschikbaarheid en onder de volgende voorwaarden:

bij serviceprijzen die hoger zijn dan het initiële bedrag, zal de klant de toeslag moeten betalen;
bij een prestatie tegen een lager bedrag vindt geen compenserende vergoeding plaats.
elk verzoek om verlenging van de duur van uw verblijf wordt gedaan onder voorbehoud van beschikbaarheid en tegen de geldende tarieven.
elk verzoek om de duur van uw verblijf te verkorten, wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering en is onderhevig aan de voorwaarden van annulering en onderbreking van het verblijf.

Als er geen wijziging is, moet de klant zijn verblijf voltooien onder de oorspronkelijke boekingsvoorwaarden of het annuleren.

Uitstel wordt niet geaccepteerd voor het volgende seizoen.

Aanpassing vanwege de aard van Bivouac

In het geval dat Nature Bivouac verplicht is om de aanvankelijk geleverde diensten voor het verblijf te wijzigen, zal alles in het werk worden gesteld om soortgelijke diensten te verlenen; de klant kan de wijziging aanvaarden of het contract beëindigen en terugbetaling van de betaalde bedragen verkrijgen, onder de voorwaarden bedoeld in artikel R.211-9 van het Wetboek van Toerisme.

ONDERBREKING VAN VERBLIJF

In geval van onderbreking vanwege het karakter van Bivouac, behalve in geval van overmacht, verbindt Bivouac nature zich ertoe om klanten een gelijkwaardig verblijf aan te bieden door eventueel een meerprijs te dragen en, indien de door de klant aanvaarde diensten van mindere kwaliteit zijn, zal Bivouac nature vergoed hem het verschil.

In een Covid-19-situatie, in het geval van een onderbroken of verkort verblijf om een ​​van de volgende redenen:

grens sluiting,
administratieve sluiting van de camping,
quarantaine bij aankomst van de klant of bij terugkeer van de klant naar zijn land,
beperking van reizen tot een aantal kilometers waardoor u niet naar de camping kunt komen,

Een tegoedbon voor een bedrag dat overeenkomt met de niet-genoten nachten, verminderd met de verzekeringskosten

De annulering als deze is afgesloten en 18 maanden geldig is, wordt uitgegeven door de camping. Bivak-natuur verwijst naar de voorwaarden die zijn uitgevaardigd door de verordening van 25 maart 2020 met betrekking tot de verlenging van deadlines die zijn verstreken tijdens de periode van gezondheidsnoodsituaties en de aanpassing van procedures tijdens dezelfde periode.

Afgezien van de hierboven vermelde redenen, kan elk onderbroken of verkort verblijf (late aankomst, vervroegd vertrek, wisselend weer, enz.) Door de klant geen aanleiding geven tot restitutie of een voucher.

In geval van onderbreking vanwege de klant, wordt er geen korting verleend in geval van vroegtijdig vertrek (zie vergoedingsmogelijkheden onder annuleringsverzekering).

ANNULERING VAN VERBLIJF

In geval van annulering vanwege het karakter van Bivouac, behalve in geval van overmacht, in geval van annulering vóór aankomst van de klant, worden de betaalde bedragen voor de reservering volledig terugbetaald. Deze annulering mag echter geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

In geval van annulering door de klant, moet hij Bivouac nature schriftelijk of per brief op de hoogte brengen naar het volgende adres: Bivouac nature, Customer Service, Lieu-dit Graousse, 30270 Saint Jean du Gard; of door een e-mail te sturen naar: info@bivouacnature.com

Bivouac nature vestigt de aandacht van de klant op het feit dat bij gebreke van annulering onder de voorwaarden voorzien in dit artikel, de klant alle bedragen verschuldigd is op grond van het contract.

Voor elk geannuleerd verblijf:

meer dan 60 dagen voor de aankomstdatum blijft de aanbetaling verworven door Bivouac nature
minder dan 60 dagen voor aankomst of in geval van een no-show bij Bivouac nature, het totale huurbedrag

Ongeacht de gekozen annuleringsdatum worden de eventueel af te sluiten administratiekosten en annuleringsverzekering niet gerestitueerd.

ANNULERING EN ONDERBREKING VAN VERBLIJFVERZEKERING

Een annulerings- en onderbrekingsverzekering is optioneel, maar om enige compensatie te verkrijgen, nodigen we de klant uit om bij het boeken een annulerings- of onderbrekingsverzekering af te sluiten. Het bedrag is een percentage van het totale bedrag van het verblijf.

Onze partner Gritchen Affinity verbindt zich ertoe om het verblijf geheel of gedeeltelijk terug te betalen aan onze vakantiegangers. Deze verzekering dekt in het bijzonder de annulering van uw verblijf in geval van ziekte (ziekenhuisopname), ernstig ongeval of overlijden, claims die leiden tot aanzienlijke schade aan uw woning, ontslag of wijziging van uw verlof vanwege de werkgever, naar aanleiding van de uitnodiging voor een onderzoek. .of in de rechtbank. Alle clausules van de annuleringsverzekering zijn op aanvraag beschikbaar en op de website: www.campez-couvert.com

Let op: aan de annuleringsverzekering is een garantieverlenging toegevoegd. Deze nieuwe garanties dekken nu in het geval van de ziekte van Covid, quarantaine na een positieve Covid-test of, in geval van bewezen contact met quarantaine, op vertoon van bewijs.

In geval van annulering of onderbreking van uw verblijf, dient u Bivouac per post of e-mail op de hoogte te stellen van de aard van uw terugtrekking als zich een gebeurtenis voordoet die vertrek verhindert. Als de claim is voorzien in de algemene verzekeringsvoorwaarden, moet de klant de verzekeraar hiervan binnen 48 uur op de hoogte brengen en alle nodige informatie en ondersteunende documenten verstrekken door de claim online in te dienen: www.declare.fr per e-mail: claims @ campez-couvert .com of per post naar: Gritchen Tolède et Associés – Sinistre Campez Covered – 27 rue Charles Durand – CS70139 – 18021 Bourges Cedex.

Indien de reden niet wordt gedekt door de annuleringsverzekering of indien het dossier erdoor wordt geweigerd, zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing en worden de kosten van de annuleringsverzekering in mindering gebracht op de betaalde bedragen bij annulering.

> Zie de algemene verzekeringsvoorwaarden

INTERNE REGELINGEN

Om het verloop van het verblijf voor al onze klanten te vergemakkelijken, is er een huishoudelijk reglement beschikbaar bij de receptie. We danken onze klanten voor het kennen en respecteren ervan. In geval van niet-naleving van deze verordening, kan de Directie sancties nemen tot aan de beëindiging van het contract.

RESPECT EN ZORG

Met betrekking tot het personeel

De opdrachtgever stemt ermee in een redelijke houding aan te nemen en hoffelijk te zijn tegen het personeel van Bivouac-aard. Hij zal er dus voor zorgen dat de gedragsregels die zijn opgesteld in de plaats van zijn verblijf, worden nageleefd.

Bivouac nature behoudt zich het recht voor om het contract te annuleren of te beëindigen jegens eenieder die zich niet aan deze voorwaarden houdt of wiens gedrag beledigend, agressief, gewelddadig of onder invloed van alcohol of drugs is, zonder compensatie of enige vergoeding.

Ten opzichte van andere kampeerders

De klant gaat ermee akkoord alle andere kampeerders op de site te respecteren.

Met betrekking tot vegetatie, fauna en insecten

Alle vegetatie moet worden gerespecteerd. De klant verbindt zich ertoe geen materiële schade aan te richten of aan de planten en bomen die op het terrein aanwezig zijn. Het is dus verboden om planten, bloemen te plukken, spijkers in bomen te slaan, takken te knippen of te scheuren of te planten. Het is ook niet toegestaan ​​om met persoonlijke middelen een ruimte af te bakenen, noch om de grond te graven.

Evenzo is elke schade aan dieren in het wild door het voeren van bepaalde dieren of het uitroeien van insecten door het gebruik van insecticiden ten strengste verboden.
Bij het niet naleven van deze regels en aantoonbare degradatie heeft Bivouac nature het recht om schadevergoeding te vragen.

MINDERJARIGEN

Minderjarigen zonder begeleiding van hun ouders of wettelijke voogden worden niet toegelaten op het natuurterrein Bivouac.

GROEP

De accommodatie of staanplaatsen die op de site worden aangeboden, zijn uitsluitend bedoeld voor individuele klanten. Elke reservering van meer dan 2 accommodaties door dezelfde natuurlijke persoon of door verschillende natuurlijke personen maar die elkaar kennen en samen reizen om dezelfde redenen op dezelfde data van verblijf bij Bivouac nature wordt beschouwd als een groep.

Voor elk verzoek om een ​​groepsreservering, moet u dit per e-mail doen: info@bivouacnature.com

Bivouac nature behoudt zich het recht voor om de reserveringsaanvraag te bestuderen voordat deze wordt geaccepteerd of geweigerd.

DIEREN

Huisdieren zijn in het hele gebied niet toegestaan.

Bivouac nature behoudt zich het recht voor om de toegang tot de site te weigeren aan personen die vergezeld zijn van een huisdier.

VERLIES, DIEFSTAL, DEGRADATIE

Bivaknatuur vestigt de aandacht van de klant op het feit dat de verhuur van kampeer- en vakantiedorpen niet onder de verantwoordelijkheid vallen van hoteleigenaren zoals bepaald in de artikelen 1952 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Bijgevolg wijst Bivouac nature alle aansprakelijkheid af in geval van diefstal en beschadiging van persoonlijke eigendommen, zowel in huurwoningen als in gemeenschappelijke ruimtes. Bivouac nature kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen van klanten, behalve in geval van bewezen tekortkoming door Bivouac nature in de nakoming van haar verplichtingen. Er wordt ook aan herinnerd dat de parkeerterreinen niet worden bewaakt en dat parkeren daarom op risico en gevaar van de klant gebeurt. Bivouac nature wijst ook alle verantwoordelijkheid af in geval van een incident waarbij de burgerlijke aansprakelijkheid van de klant betrokken is.

LAST MINUTE PROMOTIES EN VERKOOP

Promotieaanbiedingen zijn onderhevig aan bepaalde voorwaarden, waaronder beschikbaarheid. Bovendien kunnen prijsverlagingen of promotionele acties niet met elkaar worden gecombineerd, tenzij anders vermeld, en hebben ze geen terugwerkende kracht. Bij deze gelegenheden hebben klanten mogelijk verschillende prijzen betaald voor hetzelfde verblijf. Klanten die de hoogste prijs hebben betaald, komen niet in aanmerking voor restitutie van het verschil tussen de prijs die ze hebben betaald en de actieprijs.

VERANTWOORDELIJKHEID

Alle foto’s en teksten die in de brochure of op de natuurwebsite van Bivouac worden gebruikt, zijn niet contractueel. Ze zijn slechts indicatief. Het kan voorkomen dat bepaalde activiteiten en faciliteiten aangeboden door Bivouac nature en aangegeven in de beschrijving in de brochure worden geannuleerd, in het bijzonder om klimatologische redenen of in geval van overmacht zoals gedefinieerd door de Franse rechtbanken.

De klant erkent uitdrukkelijk dat Bivouac nature niet verantwoordelijk kan worden gehouden, vanwege de mededeling door haar partners of door enige derde van onjuiste informatie die zou worden vermeld in de brochure of de website van Bivouac nature over de presentatiefoto’s, de kwalificaties., Activiteiten , hobby’s, diensten en data van operatie.

BEELD

U machtigt Bivouac nature, evenals elke persoon die is aangewezen als Bivouac nature, om u tijdens uw verblijf in Bivouac nature te fotograferen, op te nemen of te filmen en om deze afbeeldingen, geluiden, video’s en opnames te gebruiken op alle media (in het bijzonder op de sites of pagina’s natuur Bivak-internet – inclusief Facebook en Instagram – over natuur Bivak-presentatie en promotiemedia en op reis- of toeristische gidsen). Deze machtiging geldt zowel voor u als voor de personen die bij u verblijven. Het enige doel is om de promotie en animatie van Bivouac-aard te verzekeren en mag op geen enkele manier uw reputatie schaden. Deze machtiging wordt gratis verleend, voor alle landen en voor een periode van 5 jaar.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

De informatie die tijdens een bestelling wordt meegedeeld, wordt niet aan derden doorgegeven. Deze informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd. Ze worden alleen gebruikt door de interne diensten van Bivouac nature, voor de afhandeling van de bestelling en ter versterking

cer en personaliseer de communicatie en het dienstenaanbod gereserveerd voor klanten van Bivouac Nature op basis van hun interessegebieden. Eventuele door Bivouac Nature verzamelde en verwerkte bankgegevens worden slechts bewaard tot het moment van afronding van de betalingstransactie, tenzij de klant vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd.

In overeenstemming met artikel 40 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, bekend als de wet “Informatique et Libertés”, heeft de klant het recht op toegang tot, wijziging, rectificatie en verwijdering van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, dient u ons uw naam, voornaam en adres duidelijk per post te sturen naar: Bivouac nature – Marketing Department – Lieu-dit Graousse, 30270 Saint Jean du Gard – Frankrijk. Neem contact op met: +33 4 66 85 36 90

GESCHILLEN

Elke mogelijke klacht betreffende het niet-nakomen van diensten met contractuele verbintenissen kan per post worden gemeld op het adres: Bivouac nature – Service Relation clients – Lieu-dit Graousse, 30270 Saint Jean du Gard – Frankrijk.

Voor klanten die gewoonlijk in een andere staat van de Europese Unie dan Frankrijk wonen, kunnen zij gebruik maken van de volgende bepalingen: ofwel de wetten en jurisdicties van hun staat waar ze hun gewone verblijfplaats hebben, ofwel de Franse wetten en jurisdicties. Bij een geschil of klacht dient de klant bij voorkeur contact op te nemen met Bivouac Nature om tot een minnelijke schikking te komen.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de toepassing van het Franse recht of de toepassing van het recht van de gewone verblijfplaats voor klanten die in de Europese Unie wonen. Dit geldt zowel voor de materiële regels als voor de vormregels.

BEMIDDELING

In het kader van een geschil heeft u de mogelijkheid om als volgt contact op te nemen met Bivouac nature:

het versturen van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de zaakvoerder;
door een kopie van deze brief te sturen naar de klantenservice op serviceclients@bivouacnature.com of per post naar: Bivouac nature – Customer Relations Department – Lieu-dit Graousse, 30270 Saint Jean du Gard – Frankrijk.

Na een periode van één maand volgend op de verzending van deze brieven of e-mails en bij gebreke van een door de klant of door Bivak-karakter bevredigend geacht antwoord op een klacht geformuleerd onder de bovengenoemde voorwaarden, legt het meest zorgvuldige deel het geschil voor aan Medicys , een bemiddelingsorgaan dat is opgericht door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders in Frankrijk. Voor meer informatie: www.medicys.fr of per post: Medicys – 73 Boulevard de Clichy, 75009 Parijs.

In het geval dat de bemiddeling mislukt, kunnen de klant en Bivouac Nature de zaak voorleggen aan de bevoegde Franse rechtbank, dat wil zeggen de rechtbank van de gewone verblijfplaats voor klanten die gewoonlijk in een andere EU-staat dan Frankrijk verblijven.

De verhuur van accommodatie impliceert de volledige aanvaarding van de verkoopvoorwaarden door de contractpartijen. Als zodanig verklaart de klant kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden alvorens zijn huur te valideren.

Bovendien, door deze algemene verkoopvoorwaarden te aanvaarden, is de klant zich ervan bewust dat zijn verblijf plaatsvindt in het hart van de natuur, met de risico’s die het kan opleveren: wisselend weer, aanwezigheid van wilde fauna en aanwezigheid van insecten. Nabijheid van accommodatie en dat het ook mogelijk is om ze binnen over te steken.

parc national des cévennes
Région Occitanie

Bivouac nature

Lieu dit Grausse 30270 Saint Jean du Gard – France

Menu

CAMPING

ACTIVITES

Bivouac nature est ouvert du 27 mars au 23 septembre 2021.

CABANE

SAFARI

CANADIENNE

Bivouac nature est ouvert du 27 mars au 23 septembre 2021.